Home page > O nás

O nás

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 53. pPzEB                  

53. pluku průzkumu a elektronického boje se skládá z hlavních organizačních celků, kam patří velení a štáb pluku, Centrum Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR) a jednotlivé prapory. Organizační strukturu pluku doplňují prvky podpory (spojovací rota, provozní četa, plukovní obvaziště a prvek posádkové podpory).

SCIENS VINCIT – KDO ZNÁ VÍTĚZÍ

V posádce Opava se nachází velení a štáb 53. pluku, velitelství 532. praporu elektronického boje a část jeho jednotek, jednotlivých rot. Další jednotky praporu elektronického boje jsou rozmístěny v posádce Tábor. Posádka Prostějov je pak domovem 102. průzkumného praporu a 533. praporu bezpilotních systémů. Dalšími součástmi pluku jsou stacionární průzkumná stanoviště – Božice, Velký Zvon, Kříženec, Tachov, Nakléřov a Osoblaha.   

53. pluk průzkumu a elektronického boje

     532. prapor elektronického boje                                                                                533. prapor bezpilotních systémů

 

  

 

 

 

Centrum Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR)                                                   102. průzkumný prapor

 

 

102. průzkumný prapor "generála Karla Palečka" 

Jednotky 102. průzkumného praporu jsou schopny modulárním způsobem vyčleňovat síly a prostředky ve prospěch vytvářených úkolových uskupení a plnit úkoly hloubkového, bojového, optoelektronického vzdušného průzkumu a úkoly zpravodajství z lidských zdrojů na taktické úrovni. Prapor je částí sil schopen plnit úkoly výsadkem na padácích nebo vysazením z vrtulníku.

 

532. prapor elektronického boje

 Jedná se o specializovaný útvar, jehož hlavním úkolem je připravovat a podle požadavků modulárně vyčleňovat průzkumné síly a prostředky, které umožňují vypátrání, sledování, zaměřování, analýzu a vyhodnocování činnosti elektronických prostředků protivníka. Zahrnují komunikační i nekomunikační signály pozemních, hladinových a vzdušných cílů. Dále může na vybrané cíle působit elektronickým rušením a zabezpečovat elektronickou ochranu.

 

533. prapor bezpilotních systémů "generálmajora Josefa Dudy"

Bezpilotní systémy jsou jedním z důležitých prostředků podpory velitelů a jejich štábů při plánování, koordinaci a provádění bojových i nebojových operací. Své uplatnění nachází především u průzkumu prostorů a objektů nepřítele v hloubce jeho bojové sestavy nebo v prostorech silně bráněných protivzdušnou obranou nepřítele. Jednou z hlavních výhod je v krátkých časových lhůtách ověřit informace získané jinými silami a prostředky průzkumu. Primárně jsou tak předurčeny pro podporu jednotek 4. BÚU a 7. BÚU.

 

 HLAVNÍ ÚKOLY 53. pPzEB

Hlavní úkoly pluku lze shrnout do dvou oblastí. První oblastí úkolů je příprava a modulární vyčleňování sil a prostředků ISR do úkolových uskupení pro podporu rozhodovacího procesu velitelů. Jednotky jsou sestavovány modulárně podle úkolů a požadavků na schopnosti průzkumu a zpracování informací. Dále je to elektronická ochrana vlastních vojsk a rušení protivníka. Druhou oblast úkolů lze popsat jako úkoly k ochraně teritoria České republiky. Je to monitorování elektronické situace, zjišťování příznaků možného ohrožení ČR, vytváření obrazu o situaci ve vzdušném prostoru, vedení databází cílů.

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 53. pPzEB

Pluk je vyzbrojen moderní technikou, která spolu s vycvičenými specialisty dosahuje schopností jednotlivých druhů průzkumu (např. bojový průzkum vybavený vozidly IVECO a Land Rover Kajman, hloubkový průzkum schopný vysazení na padácích nebo slanění z vrtulníků, bezpilotní vzdušný průzkum využívající    prostředků Scan Eagle a RQ-11B Raven, taktický HUMINT (Human Intelligence). K vedení rádiového průzkumu, to zjednodušeně znamená k rádiovému odposlechu rádiových sítí protivníka, je pluk vyzbrojen různými typy techniky na podvozcích vozidel Tatra a Land Rover.  Jednotky pluku jsou rovněž vybaveny několika druhy rušičů. Nejmodernějším z nich je MPRS – mobilní průzkumně rušící systém, dále rušič STAR V a přenosné rušiče STAR MANPACK. Použití těchto rušičů vytváří elektromagnetickou bariéru, kterou si lze představit jako ochrannou bublinu před dálkově odpalovanými nástražnými výbušnými zařízeními.

Nahoru