Home page > Aktuality > Výcvik aktivní zálohy 53. pPzEB – výběrové řízení k PzR AZ 102. pzpr

Výcvik aktivní zálohy 53. pPzEB – výběrové řízení k PzR AZ 102. pzpr

Ve dnech 11. – 17. 9. 2021 proběhlo další vojenské cvičení roty AZ 53. pPzEB. Cvičení odstartovalo výběrovým řízením (dále VŘ) k rotě AZ 102. pzpr, kterého se o víkendu zúčastnilo 19 uchazečů.

 V průběhu procesu VŘ byli uchazeči vystaveni různým fyzicky náročným testům, kdy nejobtížnější a klíčový pro zvládnutí VŘ byl noční přesun. V průběhu tohoto přesunu, byli uchazeči rozděleni do dvou skupin a vystaveni tak různým zkouškám, od vlastní iniciativy při hledání cesty, přes neustálé fyzické zatížení v podobě silových cvičení či nesení raněného, až po reálné vyhodnocení jednotlivců z hlediska schopnosti navigace v terénu. V průběhu celého VŘ byl přítomen taktéž psycholog, se kterým uchazeči vypracovávali několik testů, jež byly součástí procesu výběru a na základě kterých byli někteří uchazeči vyřazeni. Posledním krokem nutným pro zvládnutí VŘ byl pohovor s velitelem 102. průzkumného praporu. O náročnosti VŘ vypovídá i to, že z 19 uchazečů uspělo pouze 8 osob.

Po ukončení výběrového řízení k průzkumné rotě AZ 102. pzpr začalo velení roty a tým řízení průzkumu zpracovávat předběžné nařízení pro průzkumné skupiny, které pak na základě nařízení zpracovaly bojový rozkaz a dle bojového rozkazu v dalších dnech výcviku plnili úkol v prostoru zasazení, v tomto případě v prostoru VÚj Březina. Vzhledem k počtu AZ účastnících se výcviku, byla nakonec vytvořena pouze jedna průzkumná skupina, která měla za úkol pozorováním za pohybu získávat informace o nepříteli v blízkosti státní hranice, (fiktivní hranici tvořila hranice VÚj). Než proběhlo zasazení a plnění úkolu, absolvovala rota ještě střelby na PS Daskabát v režimu den - noc. Především střelby v noci a dále pak střelba z kulometu 7,62 mm Minimi byla pro mnohé příslušníky roty AZ 102. pzpr premiérou.

Opavská část AZ 53. pPzEB, tedy vojáci v AZ určeni pro štáb pluku a dále vojáci určeni pro 532. prEB realizovali společný výcvik, který byl zaměřen především na spolupráci v týmu,      C-IED (opatření proti účinkům improvizovaných výbušných zařízení) a topografickou přípravu. Vojáci AZ si prakticky vyzkoušeli orientaci v neznámém terénu, určování orientačních bodů a vytipování prostorů pro zasazení techniky EB. V neposlední řadě pak absolvovali zdravotní přípravu a především OPZHN, kdy součástí výcviku byla i ohňová dráha a reálný test ochranné masky ve zkušební plynové komoře.

 

ODKAZY

https://www.facebook.com/AZ102pzpr/videos/810436319658351

 

 

Nahoru