Home page > Aktuality > Vidění/zrak/oči/smysly… Czech Lion 2021

Vidění/zrak/oči/smysly… Czech Lion 2021

V době od 13. do 24. září proběhlo největší cvičení pozemních sil letošního roku Czech Lion 2021. Jednu z mnoha jednotek bojové podpory velitele 7.bÚU tvořili také příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje se svou jednotkou ISR (jISR), kde nedílnou součást jISR bylo pracoviště IMINT.

IMINT (IMagery INTeligence – obrazové zpravodajství) je zpravodajský obor založený na shromažďování a vyhodnocování dat a informací získaných zobrazovacími senzory, které mohou být na zemi, moři nebo nesené leteckými nebo kosmickými platformami.

Pracoviště taktického IMINT je součástí zpravodajského oddělení jednotky ISR. Je zodpovědné za zpracování obrazového materiálu a jeho následného šíření ve prospěch jISR. Pracoviště IMINT je schopno zpracovávat obrazový materiál a informace ze všech zdrojů jISR, které disponují záznamovými prostředky k získávání fotografií a videa. Těmito zdroji mohou být satelitní snímky a obrazový materiál pořízený bezpilotními prostředky nebo jednotkami pozemního průzkumu.

Specialisté IMINT v průběhu cvičení vyhodnocovali obrazový materiál, na kterém byly zachyceny jednotky fiktivního nepřítele při přesunech, provádění průzkumu a přechodu do jednotlivých fází boje. Součástí vyhodnocení je identifikace techniky a popis zachycené činnosti. Při tvorbě produktu jsou kladeny vysoké nároky zejména na přesnost a rychlost. Zpracovávaný produkt svojí vysokou informační hodnotou významně napomáhá rozhodovacímu procesu velitelů na všech úrovních ve všech fázích bojové činnosti. V rámci cvičení Czech Lion 2021 si specialisté IMINT procvičili fúzování dat s jinými součástmi jISR při vytváření celkového obrazu bojiště.

V současné době, kdy jsou do AČR zaváděny moderní technické prostředky, které jsou schopné pořizovat obrazový materiál, také úměrně vzrůstá požadavek na analýzu obrazových dat a IMINT získává na stále větším významu. V mnoha případech je „obrázek“ cennější než tisíce slov.

 

Nahoru