Home page > Aktuality > Slavnostní nástup ke Dni vzniku samostatného Československa

Slavnostní nástup ke Dni vzniku samostatného Československa

28. říjen 1918 je letopočtem a významným dnem pro každého občana České republiky a je vnímán s velkou úctou, neboť vlast Čechů, Moravanů a Slezanů získala po pádu Rakousko – Uherského císařství samostatnost a tímto dnem je datován vznik samostatného Československého státu. 28. říjen patří k našim nejvýznamnějším státním svátkům a letošní rok slavíme devětadevadesáté výročí od vzniku tzv. “První republiky.“

Občané města Opavy si státní svátek přišli připomenout společně s vojáky 53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky na Horní náměstí v Opavě, kde jednotky slavnostně nastoupily dne 30. října 2017. Mezi čestnými hosty byli přivítáni generálporučík Miroslav Žižka, velitel 7.mb – plukovník gšt. Pavel Lipka, vedoucí oddělení rozvoje schopnosti ISR – plukovník gšt. Josef Havlík, starosta obce Štítina – Štěpán Koník, starosta obce Otice – Mgr. Vladimír Tancík a válečná veteránka – partyzánka a členka ČSOL – Mirka Kaštovská.

Velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plukovník gšt. Pavel Varmus připomenul významné činy československých legií a ocenil práci vojáků, jak doma, tak na zahraničních misích. Po přečtení Rozkazu ministra obrany ke Dni vzniku samostatného československého státu ocenil velitel pluku a generálporučík Miroslav Žižka vyznamenané vojáky rezortními medailemi a pamětním odznakem pluku Za službu v ozbrojených silách České republiky I. , II. a III. stupně. Na závěr slavnostního nástupu zazněla státní hymna a za doprovodu vojenské hudby byla odnesena státní vlajka.

 

 

 

 

Text: nrtm. Romana Peterková

Foto: 53.pPzEB

 

Nahoru