Home page > Aktuality > První výročí od vzniku založení 533. praporu bezpilotních systémů

První výročí od vzniku založení 533. praporu bezpilotních systémů

Dne 18. 1. 2021 si příslušníci 533. praporu bezpilotních systémů v Prostějově, patřícího do sestavy 53. pluku průzkumu a elektronického boje, připomněli první výročí vzniku nejmladšího praporu v Armádě České republiky.

Původně plánovaný slavnostní nástup byl z důvodu preventivních opatření k zamezení šíření epidemie koronaviru COVID-19 zrušen a samotná připomínka tohoto výročí se uskutečnila formou vyznamenání vybraných příslušníků praporu za účasti velitele pluku plk. gšt. Ing. Pavla Andráška, MSS, který jim při této příležitosti předal resortní medaile a pamětní odznaky 53. pluku jako ocenění za dlouhodobé dosahování kvalitních výsledků.

Prapor bezpilotních systémů vznikl na základě nařízení náčelníka Generálního štábu Armády ČR, armádního generála Ing. Aleše Opaty k 1. 1. 2020 na bázi roty bezpilotních průzkumných prostředků 102. průzkumného praporu. Nová organizační struktura se s počátkem roku 2020 začala postupně jak personálně, tak i materiálně naplňovat. Zároveň byly zahájeny i činnosti k dosažení plánovaných počátečních operačních schopností stanovených k 1. 10. 2020.

Završením tohoto úsilí se dne 6. 10. 2020 stalo propůjčení bojového praporu 533. praporu bezpilotních systémů z rukou prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana, současně s udělením čestného názvu generálmajora letectva im memoriam Josefa DUDY, CBE.

 Dosažení počátečních operačních schopností je významným milníkem výstavby praporu, kdy dochází k vytvoření základních podmínek ve všech jeho funkčních oblastech pro směřování dalšího úsilí k naplnění cílových operačních schopností.

Uplynulý rok byl poměrně náročný, a to s ohledem na množství aktivit spojených s probíhající výstavbou, přípravou a plněním úkolů v zahraniční operaci v Afghánistánu, a to vše na pozadí vzniklé koronavirové epidemie, při které již od počátku naši vojáci aktivně pomáhali.

 Obdobné tempo lze očekávat i v průběhu roku 2021, kdy příslušníci praporu nadále pokračují v pomoci při zvládání koronavirové epidemie, připravuje se zahájení provozu bezpilotního systému ScanEagle na území České republiky, jednotky praporu čeká účast na plánovaných vojenských cvičeních, vybraní specialisté jsou zapojeni do rozvojových projektů v oblasti bezpilotních systémů a samozřejmě bude prováděn i standardní výcvik.

 Prapor je organizačně složen ze štábu, střediska taktických bezpilotních prostředků, roty malých bezpilotních průzkumných prostředků, roty průzkumných a bojových bezpilotních prostředků
a čety logistiky. Disponuje několika typy bezpilotních průzkumných systémů k podpoře jednotek na taktickém stupni, primárně prvků brigádních úkolových uskupení a jednotek působících v zahraničních operacích.

 V současnosti k hlavním typům techniky patří především bezpilotní systémy ScanEagle a RQ-11B Raven určené k vedení vzdušného průzkumu ve viditelné a infračervené části elektromagnetického spektra. Do budoucna je v plánu pořízení i multisenzorových platforem schopných operovat za zhoršených povětrnostních podmínek na bázi taktického bezpilotního prostředku s možností kinetického působení.

Nahoru