Home page > Aktuality > Příprava občanů k obraně státu

Příprava občanů k obraně státu

Základní škola Havířov Podlesí přivítala dne 15. listopadu 2017 vojáky 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Srdečné přivítání malých školáčků vojáky doslova ohromilo, jejich vzorné nastoupení se vzdáváním pocty bylo úžasné a ihned navodilo přátelskou atmosféru. Opavští vojáci ve spolupráci s Odborem komunikace obrany ČR připravili pro žáky v rámci vzdělávacího programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) zajímavé, praktické a informativní přednášky pro žáky druhého stupně.                                                                     

            Žáci byli rozděleni do tří skupin a průběžně absolvovali přednášku v oblasti zdravovědy, ochrany proti chemickému nebezpečí, mise v zahraničí, zásady pro přežití a krizové situace. Žáci byli velmi aktivní a zvídaví, každá jejich správná odpověď byla odměněna malým dárečkem nesoucím logo AČR. V rámci zdravovědy se děti dozvěděly, jak pomoci blízkým při poranění hlavy, páteře nebo zlomenině, vyzkoušely si masáž srdce a umělé dýchání při resuscitaci, v části chemické přípravy si nasadily plynové masky a ochranný oděv FOP. V přednášce zásady přežití dostali žáci  spoustu rad a pouček, jak si zachránit život, když se ztratí v lese, či v neznámém prostředí, jak se orientovat dle hvězd, měsíce nebo slunce, co je mít dobré vždy sebou a jak s tím pracovat. Přednáška na téma mise v zahraničí- Afghánistán dala dětem náhled na tuto zemi a její problematiku, jak tamní lidé žijí, jejich tradice, zvyklosti, priority, jaká je jejich kultura, výchova, jaké je postavení žen, jaká je jejich ekonomika atd. Na závěr programu POKOS shlédly děti dynamickou ukázku bojového umění MUSADO, které si pro děti připravili vojáci velitelské roty pluku por. Novák a por. Čech. Překvapené a ohromené děti ocenily tuto ukázku obrovským potleskem a ještě o přestávce znělo ze tříd nadšení a výkřiky, kterými napodobovaly vojáky.                                                                                      

             Následující den zavítali vojáci 53. pluku průzkumu a EB na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou Havířov, kde se program odehrával ve stejném duchu jako na ZŠ v Havířově.  Příprava občanů k obraně státu slouží k seznámení dětí s vojáky AČR a dává žákům praktické a reálné informace o práci mužů a žen ve vojenské uniformně, učí děti základním dovednostem, jak přežít, jak se chránit a jak reagovat v krizových situacích. Tento program byl vytvořen ke vzdělávání a ku prospěchu žáků.

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru