Home page > Aktuality > Předání funkce velitele 532. praporu elektronického boje

Předání funkce velitele 532. praporu elektronického boje

Dne 15. 1. 2021 proběhlo za účasti hlavních funkcionářů 53.pPzEB slavnostní předání funkce velitele 532. praporu elektronického boje. Bohužel přísná restriktivní opatření s děním kolem epidemie koronaviru stále přetrvávají a tak se tento slavností akt musel obejít bez slavnostního nástupu celé opavské části 53. pluku průzkumu a elektronického boje „generála Heliodora Píky“ včetně pozvaných resortních i mimorezortních hostů.

Odcházející velitel praporu podplukovník Ing. gšt. Ivan MAHR stál v čele 532. praporu elektronického boje od roku 2017. Na základě dosahování dlouhodobých výtečných výsledků v rámci svého dosavadního působení byl k 1. 1. 2021 zařazen na pozici v rámci Sekce plánování schopností MO a nově bude ve své vojenské kariéře pokračovat v posádce Praha. Současně byl tímto dnem jmenován do hodnosti plukovníka.

Společně s bývalým velitelem 532.prEB se po stejné trase – „směr Praha“ a na stejnou Sekci MO vydá i vrchní praporčík 532.prEB nprap. Radim HRANEC, kterého nahradí nový vrchní praporčík praporu nrtm. Tomáš HARABIŠ, jenž bude tuto funkci vykonávat do 1. 4. 2021 z pověření a následně bude na tuto funkci zařazen a jmenován do hodnosti praporčíka.

Po přečtení personálních rozkazů odevzdal plukovník Ing. Ivan MAHR, prostřednictvím velitele pluku plukovníka gšt. Ing. Pavla ANDRÁŠKA, bojový prapor a tím symbolicky i celý 532.prEB do rukou nového velitele praporu, kterým byl dnem 1. 1. 2021 ustanoven podplukovník Ing. Lukáš HOZA, PhD., který do konce minulého roku zastával pozici v rámci SZZ MO v Praze.

Velitel pluku a ostatní přítomní velitelé praporů následně poděkovali odcházejícím příslušníkům pluku za profesionálně odváděnou práci ve prospěch celého pluku a popřáli jim mnoho pracovních úspěchů v rámci jejich nového služebního zařazení. Tyto přání byly taktéž směřovány i k nově zařazeným příslušníkům pluku, kteří přebírají štafetu v oblasti budování jednoho ze základních pilířů pluku - v oblasti elektronického boje.

Nahoru