Home page > Aktuality > Oheň, dým, slzný plyn… příslušníci 53.pPzEB zahájili výcvik

Oheň, dým, slzný plyn… příslušníci 53.pPzEB zahájili výcvik

Po dlouhém očekávání a dlouhých týdnech plnění úkolů spojených s epidemiologickou situací Covid-19, se konečně naplno rozběhl výcvik jednotek napříč všemi odbornostmi.

V minulém týdnu, v prostorech Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, proběhl výcvik příslušníků 53. pPzEB z posádek Opava a Prostějov v odborné přípravě OPZHN (Ochrana Proti Zbraním Hromadného Ničení).

Výcviku velela nadporučice Ing. Hana Šlofová. „Cvičení mělo za cíl prověřit získané dovednosti z výcviku v OPZHN jednotlivce a družstva. Dalším neméně důležitým cílem bylo psychické zodolnění cvičících při překonávání plamenů, stísněných prostorů, kouře a dýmu. Vojáci postupně prošli třemi stanovišti. Na prvním stanovišti proběhla zkouška těsnosti masek. Výhodou tohoto stanoviště je, že každou chybu a podcenění při přípravě masky OM-90 voják ucítí na vlastní kůži a okamžitě se poučí.“

Na dalším stanovišti si dobrovolníci vyzkoušeli hašení požáru práškovým nebo vodním hasicím přístrojem a procvičili si použití hasící deky.

„Vrcholem celého dne byl průchod „Ohňové dráhy“ po družstvech. Nejdříve proběhl výcvik „na sucho“ a poté „naostro“ s dýmem, kouřem a plameny. Ani Ohňová dráha nic neodpouští, což je jedinečná výhoda tohoto výcviku: oheň prostě pálí, v dýmu není vidět a v kouři se nedá dýchat. Družstvo musí být v kontaktu, předávat si signály a spolupracovat. Pokud tomu tak není, voják se snadno ztratí nebo zraní. Nejde zapomenout ani na chemické pozorovatele a instruktory, kteří kromě svojí odborné práce perfektně zvládají veškeré úkoly spojené s OPZHN. U komor a na každé překážce dávali pozor na svoje kolegy, a i přesto, že se „pekli“ v oděvech FOP-96, monitorovali situaci a starali se o hladký průběh celého dne“ sdělila npor. Ing. Hana Šlofová.

 

 

 

 

Nahoru