Home page > Aktuality > Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů a slaví se celosvětově. Právě tento den roku 1918 bylo podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem a tím byly ukončeny boje 1. světové války. Symbolem tohoto data je květ vlčího máku a jeho sbírka putuje na pomoc válečným veteránům a invalidům. 53. pluk průzkumu a elektronického boje generála Heliodora Píky je od svého počátku pevně spjat s veterány a to jak ve svém názvu, tak i místem, kde jak za první tak druhé světové války Čechoslovenští vojáci nasazovali své životy, jejich odvaha, statečnost a hrdost je odkazem a zárukou, že tradice a hodnoty, za které bojovali, budou zachovány pro budoucí generace. Váleční veteráni si zaslouží naši úctu a obdiv za to, co vykonali. Díky jejich hrdinství a skutkům můžeme žít ve svobodném a lepším světě.

Toto devětadevadesáté výročí si přišli vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje pod velením plukovníka gšt. Pavla Varmuse připomenout na městský hřbitov v Opavě. Velitel pluku se za doprovodu primátora města Opavy a válečných veteránů poklonil a květinou uctil pomník 1. a 2. světové války. Vojákům byl přečten Rozkaz ministra obrany k příležitosti Dne válečných veteránů, z úst majora Uhra zazněla modlitba a po ní následovala minuta ticha a státní hymna.

 

 

 

Text: nrtm. Mgr. Romana Peterková

Foto: 53.pPzEB

 

Nahoru