Home page > Aktuality > Den ozbrojených sil oslavili příslušníci 53. pluku v Opavě slavnostním nástupem

Den ozbrojených sil oslavili příslušníci 53. pluku v Opavě slavnostním nástupem

Den ozbrojených sil si každoročně připomínáme velkým slavnostním nástupem. Tento den má velký význam nejen pro dnešní armádu, ale i pro celý národ. Připomíná slavnostní vojenskou přísahu Československé střelecké brigády dne 30. června 1918 v Darney, kde Francie jako první uznala naše právo na národní sebeurčení.

Připomínkou Dne ozbrojených sil se hlásíme k hrdinským činům našich předků a právem se můžeme považovat za pokračovatele jejich odkazu.

Slavnostní akt byl zahájen vystoupením velitele pluku plk. gšt. Ing. Pavla Andráška, MSS, který připomenul historický význam tohoto dne a v rámci svého projevu také poděkoval všem přítomným vojákům za jejich záslužnou a obětavou práci spojenou hlavně s plněním úkolů v době boje proti šíření pandemie COVID – 19.

Z významných hostů se slavnostního ceremoniálu zúčastnil ředitel sekce Zpravodajského zabezpečení MO z pověření plukovník Pavel Nakládal, náměstek primátora statutárního města Opavy PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. a další významní hosté z řad spolupracujících subjektů a organizací, jmenovitě zastoupené plukovníkem v. v. Jaroslavem Žáčkem a Tajemníkem jednoty ČsOL Aloisem Fialou.

Po přečtení Rozkazu ministra obrany ke Dni ozbrojených sil, byly vyhlášeny personální rozkazy k udělení resortních medailí a pamětních odznaků 53. pPzEB generála Heliodora Píky, které převzali ocenění příslušníci z rukou velitele pluku. Ocenění za významnou spolupráci s 53. pPzEB si převzal také přítomný ředitel sekce Zpravodajského zabezpečení z pověření plukovník Pavel Nakládal.

Za dlouholetý osobní a obětavý přístup v oblasti rozvoje Zpravodajského zabezpečení AČR a za šíření dobrého jména sekce Zpravodajského zabezpečí AČR MO, obdržel velitel pluku plk. gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS, pamětní odznak ředitele sekce Zpravodajského zabezpečení AČR MO.

Nedílnou součástí slavnostního nástupu bylo i předání ocenění vojákům, kteří se v prvním čtvrtletí letošního roku vrátili ze zahraniční operace – 3. úkolového uskupení (ÚU) AČR Enhanced Forward Presence (eFP) Electronic Warfare (EW) Litva. Přítomným vojákům byly uděleny Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí a vybraným vojákům za příkladné splnění úkolů v rámci alianční předsunuté přítomnosti na území Litvy byly uděleny čestné odznaky Armády České republiky Za zásluhy a věcné dary.

 

 Závěr nástupu využil velitel pluku také k oficiálnímu rozloučení s příslušníky pluku, kteří k 30. červnu 2021 opouštějí naše řady a pokračují ve službě u jiných součástí AČR, či odcházejí do zálohy. Zároveň se také oficiálně rozloučil s příslušníky, kteří opouští opavské kasárny a pokračují vstříc nové kariéře v jiné posádce v rámci našeho útvaru. Než závěrem zazněla státní hymna a byla odnesena státní vlajka, vystoupil kaplan pluku kpt. Mgr. Kamil Vícha s krátkou modlitbou. Nezapomněl ani na události spojené s devastující pohromou na jihu Moravy a požádal o solidaritu v rámci vyhlášené finanční sbírky 53.pPzEB na pomoc oblastem, které zasáhlo ničivé tornádo.

 

 

 

 

Nahoru