Home page > Aktuality > Den ozbrojených sil oslavili příslušníci 53. pluku v Opavě slavnostním nástupem

Den ozbrojených sil oslavili příslušníci 53. pluku v Opavě slavnostním nástupem

Den ozbrojených sil si připomínáme každoročně 30. června. Tento den má velký význam nejen pro dnešní armádu, ale i pro celý národ.

Připomíná slavností vojenskou přísahu Československé střelecké brigády dne 30. června 1918 v Darney, kde Francie uznala jako první naše právo na národní sebeurčení. Připomínkou Dne ozbrojených sil se hlásíme k hrdinským činům našich předků a právem se můžeme považovat za pokračovatele jejich odkazu.

Slavnostní akt byl zahájen vystoupením velitele pluku plk. gšt. Ing. Pavlem Andráškem, který připomenul historický význam tohoto dne a v rámci svého projevu také poděkoval všem přítomným vojákům za jejich záslužnou a obětavou práci v prvním pololetí tohoto roku a zvláště pak za zvládnutí plněných úkolů v době boje proti šíření pandemie COVID – 19.

Po přečtení Rozkazu ministra obrany ke Dni ozbrojených sil, byly vyhlášeny personální rozkazy k udělení resortních medailí a pamětních odznaků 53. pPzEB generála Heliodora Píky, které převzali ocenění příslušníci z rukou velitele pluku. Ocenění za významnou spolupráci s 53. pPzEB si převzali také přítomní členové Československé obce legionářské pplk. Mgr. v. v. Václav Krejčí a kpt. v. v. Vítězslav Sobarňa. Z Klubu vojenské historie Opava si ocenění převzal Mgr. Pavel Chráska.

Závěr nástupu velitel pluku využil k oficiálnímu rozloučení s příslušníky pluku, kteří k 30. červnu 2020 opouštějí řady AČR a odchází do zálohy. Zazněním státní hymny a odnesením bojového praporu byl slavnostní nástup ukončen.

Nahoru