Home page > Aktuality > Cvičení UNIFIED VISION 2020

Cvičení UNIFIED VISION 2020

Ve dnech 8. – 26. 6. 2020 hostí centrum ISR 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě specialisty obrazového zpravodajství, kteří zde plní úkoly v rámci alianční výcvikové aktivity pod názvem „UNIFIED VISION 2020“.

Cílem „UNIFIED VISION 2020“ je otestovat technickou interoperabilitu systémů ke shromažďování a  vyhodnocování průzkumných informací a také testování postupů pro řízení této činnosti. Jedná se o nejvýznamnější aktivitu k podpoře rozvoje oblasti JISR (Joint Intelligence Surveillance Reconnaissance – společné zpravodajství, sledování a průzkum). Tato aktivita se koná s dvouletou periodou od roku 2012, kdy si NATO na Chicagském summitu stanovilo budování efektivního systému JISR za jednu z hlavních priorit.

53. pluk je pravidelným účastníkem „UNIFIED VISION“ již od samého počátku a čeští specialisté jsou v mezinárodní komunitě vysoce ceněni. Přínosem pro AČR je interoperabilita s aliančními systémy a  poznatky, které slouží jednak ke zkvalitnění výcviku, jednak jako podklady pro modernizační projekty. Vzhledem ke svému významu pro AČR je česká účast koordinována z úrovně Generálního štábu Sekcí zpravodajského zabezpečení AČR MO.

V letošním roce bylo v důsledku opatření proti šíření COVID-19 zapojení AČR omezeno na oblast IMINT (Imagery Intelligence – obrazové zpravodajství). U 53. pluku tak bylo vybudováno společné vyhodnocovací pracoviště, na kterém specialisté z řad pluku, Vzdušných sil a Satelitního centra vyhodnocují snímky pořízené průzkumnými prostředky jiných států. Úkoly přitom dostávají v rámci jednotného systému NATO a vyhodnocené informace jsou předávány do aliančních databází, kde jsou k dispozici pro další operační využití.

V úterý 23. 6. 2020 proběhlo u 53. pluku pracovní setkání specialistů zpravodajského zabezpečení útvarů AČR, jehož cílem bylo představení „UNIFIED VISION“ a nejaktuálnějších trendů v oblasti ISR a  obrazového zpravodajství. Účastníci měli možnost seznámit se blíže s postupy a nástroji, které jsou využívány k podpoře také jejich útvarů a diskutovat o aktuálních výzvách a příležitostech v oblasti zpravodajského zabezpečení jednotek.

 

Autor článku: pplk. Ing. David BATĚK

 

odkazy: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176671.htm

 

 

Nahoru