Home page > Aktivní zálohy

Aktivní zálohy

 

AKTIVNÍ ZÁLOHA

53. PLUKU PRŮZKUMU A ELEKTRONICKÉHO BOJE GENERÁLA HELIODORA PÍKY

 

 

 

 

   

 

       Aktivní záloha 532. prEB                                               Aktivní záloha 102. pzpr                                                 

Aktivní záloha je určena pro občany ve věku od 18 do 60 let, kteří se rozhodnou dobrovolně převzít výkon branné povinnosti a zažádají o vstup do ozbrojených sil ČR, může se stát buďto vojákem v aktivní záloze, anebo vojákem v záloze absolvujícím vojenská cvičení v jím vybraných termínech (dobrovolná záloha).

Aktivní záloha je služba vojáka určená pro všechny občany, kteří se nerozhodli pro služební poměr vojáka z povolání, přesto se hodlají při studiu či zaměstnání významně a plnými silami podílet na činnosti ozbrojených sil ČR.

Nasazení jednotek aktivní zálohy: AZ může být nasazena k posílení integrovaného záchranného systému, Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu a do operací na území nebo i mimo území ČR. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení.

Občan může dobrovolně, s výjimkou stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy. Do AZ zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství (KVV) podle potřeby ozbrojených sil ČR rozhodnutím na dobu do 3 let.

 

Zájemce o zařazení do AZ musí splňovat tyto podmínky:

  • občanství České republiky,

  • dosažení věku 18 až 60 let,

  • zdravotní způsobilost,

  • trestní bezúhonnost,

  • vzdělání min. střední odborné s výučním listem,

  • prohlášení o nepodporování extrémismu,

  • získání bezpečnostní prověrky, osvědčení T (pouze pro zájemce o službu AZ u 532.prEB).

 

KONTAKTY - MORAVA

Rekrutační pracoviště BRNO 

Zahradníkova 7, 662 10  Brno         

tel. 973 442 200   

e-mail: kariera.brno@army.cz

 

Rekrutační pracoviště OLOMOUC

Dobrovského 6, 779 00  Olomouc 

tel. 973 403 444

e-mail: kariera.olomouc@army.cz

 

Rekrutační pracoviště OSTRAVA

Matiční 2, 702 00  Ostrava                 

tel. 973 488 111 

e-mail: kariera.ostrava@army.cz

 

Rekrutační pracoviště ZLÍN

Štefánikova 167, 760 30 Zlín

tel. 973 458 854

e-mail: kariera.zlin@army.cz

 

Internetová poradna a bezplatná telefonická linka

Zájemcům o službu v aktivní záloze AČR je k dispozici rovněž internetová poradna
a bezplatná telefonická linka 800 154 445 

 

 

Nahoru