Úvodní stránka > Insignie pluku

Insignie pluku

Čestný název:

Při příležitosti 88. výročí vzniku samostatného československého státu na návrh ministryně obrany, propůjčil prezident republiky čestný název Generála Heliodora Píky 53. centru pasivních systémů a elektronického boje Společných sil.

Propůjčení čestného názvu bylo zveřejněno v rozkaze Prezidenta republiky č. 6 ze dne 26. září 2006. 


Čestný název udělil prezident republiky útvaru jako nositeli odkazu po významné postavě novodobé vojenské historie generálu Heliodoru Píkovi, rodákovi z Opavou sousedící obce Štítina. Generál Píka v I. světové válce bojoval jako legionář na západní frontě. Za II. světové války po útěku do Londýna se Heliodor Píka, z pověření exilového prezidenta Edvarda Beneše, přes Istanbul dostává do Moskvy, kde působí jako atašé a velitel mise Československé armády. V roce 1942 začíná společně s Ludvíkem Svobodou v Buzuluku formovat jednotku československé armády. S 1. samostatnou československou brigádou odchází v následujícím roce na frontu ke Kyjevu a spolu s postupem osvobození se v roce 1945 vrací do Prahy a působí ve funkci náměstka náčelníka generálního štábu Československé armády. Po únoru 1948 byl zatčen a obviněn ze zrady a v politickém procesu odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949. V roce 1968 byl s pomocí prezidenta Ludvíka Svobody proces s Píkou obnoven a vojenský soud v Praze konstatoval jeho nevinu a plně ho rehabilitoval. 

 

Bojový prapor:

Bojový prapor byl 53. brigádě pasivních systémů a elektronického boje propůjčen prezidentem České republiky při příležitosti 64. výročí ukončení II. světové války v Evropě, na návrh ministryně obrany a podle ustanovení § 5 písm. d) zákona 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Propůjčení bojového praporu bylo zveřejněno v rozkaze Prezidenta republiky č. 1 ze dne 21. dubna 2009.

Bojový prapor předal veliteli 53. brigády pasivních systémů a elektronického boje plukovníkovi gšt. Petru Milčickému dne 29. dubna 2009 v 12:54 hodin, při příležitosti znovuotevření Památníku obětí II. světové války v Hrabyni zástupce Náčelníka Generálního štábu – Náčelník štábu generálmajor Josef Bečvář.

 

 

Vznik a popis bojového praporu:


Bojový prapor má rozměr 100 x 100 cm. Na čelní straně je na tmavě zeleném podkladě, jenž symbolizuje jednotky průzkumu AČR, umístěn znak velitelství 53. brigády průzkumu a elektronického boje. Z levé strany od znaku velitelství je umístěn znak města České Budějovice, místa dislokace posádky v době vzniku 532. praporu elektronického boje, a velitelství 53. brigády pasivních systémů a elektronického boje. Nad znakem velitelství 53. brigády pasivních systémů a elektronického boje je umístěn nápis „53. BRIGÁDA“, a ve spodní části bojového praporu ve dvou řádcích je vyšito „PASIVNÍCH SYSTÉMŮ A ELEKTRONICKÉHO BOJE“. Nápisy jsou vyšity zlatou nití. Na rubové straně bojového praporu je vyobrazen velký státní znak České republiky.

 

Stuhy

kterými byl bojový prapor 53. pluk průzkumu a elektronického boje dekorován:

29. 10. 2006 GENERÁLA HELIODORA PÍKY, udělil prezident republiky a dekoroval armádní generál Pavel Štefka na Horním náměstí v Opavě;

29. 10. 2006 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ, udělil předseda Československé obce legionářské jednoty Opava a dekoroval válečný veterán plukovník v.v. Andrej Koba na Horním náměstí v Opavě;

11. 11. 2014 PREZIDENTSKÁ, udělil prezident republiky a dekoroval prezident republiky Miloš Zeman v Jaselských kasárna v Opavě při příležitosti návštěvy Moravskoslezského kraje.

  

 

Znak 

 

Na modrém gotickém štítě vyrůstá jedenáct světle modrých (stříbrných) rádiusů se středy v ose štítu pod znakem, a pravidelně se stupňujícím poloměrem od spodu do horních dvou třetin znaku. V horní polovině znaku je položen černý, žlutě (zlatě) konturovaný netopýr v letu. Symbolika znaku vyjadřuje fyzikální vlny, jako hlavní operační prostor útvaru, netopýr symbolizuje schopnost vysílat a přijímat lidskými smysly neviditelné a neslyšitelné vlnění.

 

Nahoru