Úvodní stránka > Centrum ISR

Centrum ISR

Centrum ISR je nasaditelným orgánem velitele pluku k realizaci úkolů zpravodajského zabezpečení AČR, řízení pozemního průzkumu, elektronického boje, operačně taktického HUMINT, optoelektronického bezpilotního průzkumu (UAS) s působností do celé organizační struktury pluku a s definovanými vazbami pro zpravodajskou podporu strategického, operačního a taktického stupně velení a řízení AČR včetně vytvářených Úkolových uskupení.

Zabezpečuje realizaci zpravodajského cyklu v nepřetržitém režimu, řízení procesu sběru a shromažďování dat/informací, komplexní analýza získaných dat/informací a tvorba výstupních zpravodajských produktů a databází k bojové podpoře ÚU AČR.

V rozsahu působnosti Centra ISR je zabezpečení realizace Směny ISR v režimu 24/7 v odborné gesci OVPzEB MO Praha. Směna je zpravodajským orgánem určeným k realizaci nepřetržitého zpravodajského informačního toku od a k jednotkám a prvkům úkolových uskupení AČR nasazených v zahraničních operacích včetně realizace nepřetržitého zpravodajského cyklu u zasazených zpravodajských orgánů, organických sil a prostředků průzkumu a EB 53. pPzEB na území ČR.

Přidělenými silami a prostředky elektronického boje prostřednictvím specializovaných oddělení a skupin Centra ISR buduje systém databází prostředků a cílů z oblasti EB.
Zpracované data/informace využívají jednotky Pozemních i vzdušných sil k plnění lokálních databází potřebných pro zabezpečení bojové činnosti těchto jednotek a jejich prostředků.

Je garantem v celé působnosti pluku v oblasti rozvoje a získávání nejnovějších poznatků o trendech v oblasti zpravodajského zabezpečení jednotek, pozemního a vzdušného průzkumu průzkumu, Elektronického boje, obrazového zpravodjaství a operačně taktického HUMINT. Vytváří podmínky pro zvyšování úrovně připravenosti těchto specialistů.

Hlavními úkoly centra jsou:

  • plánování, koordinace a řízení sil a prostředků elektronického boje, pozemního průzkumu, vzdušného průzkumu (UAV) a operačně taktického HUMINT 53.pluku k bojové podpoře jednotek a úkolových uskupení AČR,
  • Realizace směny ISR AČR v režimu nepřetržitého informačního toku k zpravodajskému zabezpečení z a do místa zasazení úkolových uskupení AČR (naplnění „REACH BACK“), podpory rozhodovacího procesu velitelů štábů a přípravy jednotek AČR,
  • Komplexní analýzy získaných dat/informací a tvorba výstupních zpravodajských produktů, technické analýzy radioelektronických signálů, databázového zpracování,
  • Vyčleňování specialistů v úkolovém uskupení ISR pro jednotky 4. BÚU, 7. BÚU a do štábů NATO, EU, OSN.
  • V součinnosti s OVPzEB, SRS a SPS MO se podílí na koncepcích, výzkumných, vývojových a akvizičních projektech AČR.

 

Nahoru