Úvodní stránka > Aktuality > Záložáci z průzkumného praporu cvičili na Libavé

Záložáci z průzkumného praporu cvičili na Libavé

Cvičení příslušníků čety Aktivních záloh 102. průzkumného praporu proběhlo v týdnu na přelomu listopadu a prosince ve vojenském újezdu Libavá a v posádce Prostějov.

První den v dopolední části proběhla běžná administrativa a pořadová prohlídka před cvičením za účasti zástupce velitele praporu majora Václava Maláta. V odpoledních hodinách se instruktoři i cvičící jednotka přesunuli do výcvikového prostoru Libavá na ubytovnu Berounská, kde proběhlo seznámení s plánem výcviku a poučení o bezpečnostních opatření. Ihned následovalo zaměstnání ze střelecké přípravy zaměřené na základní pravidla střelby, instruktáž a nácvik manipulace s TK 50 M2HB QCB a následně praktický nácvik na střelby. Poslední část výcviku byla zaměřená na spojovací přípravu.

Hned další den příslušníci Aktivních záloh procvičovali střelbu z vozidel IVECO ve dne i v noci. Střelby z vozidel IVECO byly zařazeny do výcviku vůbec poprvé. Třetí den výcviku byl věnovaný jízdám v terénu s vozidly T 815, LRD a IVECO. Po dopoledních jízdách část instruktoru připravovala trasu na noční jízdy a záložáci zatím procvičovali manipulaci s útočnou puškou CZ 805 BREN a univerzálním kulometem UKL vz. 59. Poté následoval výcvik v taktické přípravě zaměřený na činnost při kontaktu s nepřítelem. Ve večerních hodinách poté záložáci procvičili opět jízdu terénem.

Čtvrtý den výcviku opět proběhly střelby ve dne i v noci, ale tentokrát z ručních zbraní. Záložáci si procvičili střelbu nejen z útočné pušky CZ 805 BREN, ale i z pistole CZ 75 PHANTOM a univerzálního kulometu UKL vz. 59. Novou zkušeností příslušníků Aktivních záloh byla společná střelba ve dvoučlenné skupině, která kladla velký důraz na bezpečnou manipulaci se zbrani a dodržování bezpečné vzdálenosti. Tento den byl také věnován nácviku aeromobilního zasazení. Bohužel k samotnému nácviku i s vrtulníkem nedošlo z důvodu nepříznivého počasí.

Předposlední část cvičení byla věnována procvičení doposud získaných dovedností. Proběhlo vydání úkolu, zkrácený plánovací proces a v nočních hodinách samotné zasazení průzkumné skupiny. Úkolem průzkumných skupin bylo skrytě propátrat a pozorovat přidělený prostor. Jelikož nepřítele značkovali zkušení příslušníci 2. průzkumné roty, neměli záložáci plnění úkolu vůbec jednoduché. Během této činnosti byli záložáci několikrát donuceni reagovat na přítomnost nepřítele v prostoru. Po splnění úkolu a stažení průzkumných skupin bylo provedené podrobné vyhodnocení.

Předposlední den výcviku byl věnovaný návratu do kasáren v Prostějově a údržbě zbraní a materiálu po výcviku. Jelikož důležitým požadavkem na příslušníka Aktivních záloh je i fyzická kondice, proběhlo přezkoušení ze zrychleného přesunu na 5 km. Na závěr výcvikového dne byla provedena i pořadová příprava.

Poslední den výcviku proběhl slavnostní nástup k výročí založení 102. průzkumného praporu a nejlepší záložáci byli oceněni velitelem praporu za práci v roce 2015. Ocenění 102jkař roku 2015 získal rotný Mojmír Kadlec a finanční odměnu si převzali svobodník Petr Bodnár a desátník Petr Urban.    

 „Opět se u kluků projevilo nadšení, zodpovědnost a odhodlanost splnit úkol co nejlépe. Je vidět, že Ti chlapi tuhle práci mají skutečně rádi a jsou na ní hrdí!“ komentuje závěrem nrtm. Jan Ulman.

Velké díky patří i všem příslušníkům 2. průzkumné roty, kteří se podíleli na plánování, řízení a zabezpečení výcviku.

   

  

  

  

Nahoru