Úvodní stránka > Aktuality > Připomínka pochodu smrti v Hradci nad Moravicí

Připomínka pochodu smrti v Hradci nad Moravicí

V pátek 26. ledna byl Československou obcí legionářskou pořádán pietní akt k připomínce pochodu smrti, který obcí Hradec nad Moravicí prošel na sklonku druhé světové války.

Pietního aktu se zúčastnili pamětníci druhé světové války: paní Miroslava Kaštovská členka partizánské brigády Jany Žižky operující v Beskydech, pan Harry Brebána, jenž jako dítě prošel táborem v Terezíně.  Představitelé samosprávy včele se starostou města Hradce nad Moravicí panem Josef Víchou a čelní představitelé pořádající ČsOL a Svazu bojovníků za svobodu. Vojáky  zastupovali náčelník štábu 53.pPzEB pplk. Ing. Vlastimil Duchoň a vedoucí praporčík Patrik Lestly. Připomínky této události druhé světové války se zúčastnili i žáci místní základní školy s učiteli.  

Za pořádající organizaci ČsOL pronesl projev pplk. v.v. Ing. Alois Fiala, následovala minuta ticha k uctění památky lidí, kteří tehdy trpěli a umírali, po položení kytic se přítomní rozešli.

Pietní akt se konal v podhradí zámku v Hradci nad Moravicí, v místech kudy prošel počátkem roku 1945 pochod válečných zajatců. Na sklonku druhé světové války se nacistický režim snažil přesunout všechny válečné zajatce a vězně koncentračních táborů dále od postupující fronty a rudé armády.

Jeden z takovýchto pochodů válečných zajatců pošel Hradcem nad Moravicí, kde přeživší vězni přespali ve stodole, ráno pak pokračovali dále. Jako upomínka na tuto událost, byl v roce 2015 vztyčen u stodoly, kde vězni přespali pamětní kámen s informační tabulí.

Přímo kolem stodoly a památníku prochází cyklostezka č. 551, je zde umístěna i informační tabule o pochodech smrti procházející Opavskem.  

 

Nahoru