Úvodní stránka > Aktuality > Opavská posádka si připomněla památku válečných veteránů

Opavská posádka si připomněla památku válečných veteránů

Jedenáctý listopadový den se pravidelně scházejí vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje, váleční veteráni sdružení v Československém svazu bojovníků za svobodu a Obci legionářské na Městském hřbitově u Památníku obětem 1. světové války, k uctění památky válečných veteránů.

53. pluk průzkumu a elektronického boje je od svého počátku pevně spjat s veterány. Historickým čestným názvem veterána světové války generála Heliodora Píky a novodobými veterány současnosti ve svých řadách. Toto pouto si připomněli položením věnců a kytic u Památníku 2. světové války a Památníku Velké války symbolicky právě v jedenáct hodin za přítomnosti velitele posádky Opava plukovníka gšt. Pavla Varmuse, náměstka statutárního města Opavy Josefa Stiborského a dalších čestných hostů.

Jednu z neobvyklostí Velké války, jež byla nazývána 1. světovou až později, asi nejlépe vystihl její současník a jeden z nejvtipnějších a nejostřejších komentátorů tehdejšího (politického) života meziválečného období, novinář, letec, Američan Will Rogers, který řekl: „Nemůžeš tvrdit, že civilizace nezaznamenává určitý pokrok, neboť v každé další válce tě zabijí novým způsobem.“ A bylo tomu vskutku tak. Tehdy nazývaná také Světová válka znamenala v tomto směru opravdový pokrok, kvalitativní a hlavně kvantitativní skok kupředu. Zavedení novinek v podobě nasazení tanků, letectva, ponorek, strojních pušek, železnice, bojových otravných látek a hlavně masové nasazení celých národů nahnaných do zákopových linií oddělených měsíční krajinou území nikoho. Provázené hladem a nemocemi živořících lidí, nejen našeho národa, v tehdejším Rakousko-Uherském zázemí.

A byli to právě Čechoslováci, kteří svou odvahou, bojovností a připraveností přispěli na frontách od Francie po Dálný východ ke konci nejmasovějšího zabíjení v tehdejší historii a položili základy pro vznik nového samostatného státu Čechů a Slováků.

V regionu českého Slezska jsou to právě vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje, jež jsou hrdými pokračovateli tohoto odkazu. Zárukou toho, že tradice a hodnoty, za které bojovali jejich předchůdci, budou zachovány pro budoucí generace.

 

 

 

 

 

 

Nahoru