Úvodní stránka > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Zařazení vojáků v záloze nebo ostatních občanů České republiky do jednotek aktivní zálohy je založeno na principu dobrovolnosti. Žádost o zařazení do aktivní zálohy podávají zpravidla současně se žádostí o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti, ale mohou ji podat i kdykoli později po dobu svého zařazení do zálohy ozbrojených sil.

Naproti tomu zařazení vojáků v záloze, u kterých došlo k zániku služebního poměru vojáka z povolání, do aktivní zálohy, je založeno ze zákona na předpokladu, že se zařazením do aktivní zálohy souhlasili již při vstupu do služebního poměru vojáka z povolání. V případě potřeby ozbrojených sil tak mohou být zařazeni do aktivní zálohy do dvou let od zániku služebního poměru vojáka z povolání, a to na dobu tří let. Po uplynutí této doby může být voják v záloze, bývalý voják z povolání, do aktivní zálohy zařazen jen na základě jeho žádosti o zařazení do aktivní zálohy.

Podmínky pro zařazení do aktivní zálohy jsou velmi podobné podmínkám, které musí splnit občan k přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Rozdíl je především ve vyžadovaném omezení občanských práv. Na rozdíl od vojáka z povolání nemusí voják zařazený do aktivní zálohy přerušit svůj obvyklý způsob obživy, může být členem politické strany nebo hnutí.

 

Aktivní záloha 53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky

 

Začlenění aktivní zálohy do struktury pluku

Příslušníci aktivní zálohy měli doposud možnost sloužit u 53. pluku průzkumu a elektronického boje u čety aktivních záloh u 102. průzkumného praporu v Prostějově. Dnem 3. července 2016 vznikla nová četa rušení aktivní zálohy roty elektronického boje „B“ u 532. praporu elektronického boje v Opavě a stávající četa aktivní zálohy v Prostějově se transformovala na průzkumnou rotu aktivní zálohy 102. průzkumného praporu.

Nově vznikající jednotky AZ jsou samostatnou organizační součástí jednotlivých praporů pluku. Četa rušení AZ u 532. prEB se skládá z  pracovišť rušení v jednotlivých pásmech KV, VKV, UKV a pracoviště rušičů rádiově odpalovaných nástražných výbušných systémů (RCIED). Průzkumná rota AZ 102. pzpr je tvořena týmy hloubkového průzkumu, týmem řízení průzkumu a průzkumnými četami.

 

Specifické nároky na příslušníky AZ pro jednotky pluku

Příslušníci aktivní zálohy musí být zdravotně způsobilí, fyzicky a psychicky odolní. Pro výkon služby jsou vyžadovány příslušné stupně bezpečnostní prověrky. U obou jednotek jsou vítány jazykové znalosti nejen oficiálních jazyků NATO (angličtina, francouzština), ale rovněž dalších cizích řečí.  Pro jednotku AZ elektronického boje jsou výhodou vzdělání a dovednosti v elektrotechnických a příbuzných oborech.  Průzkumná rota AZ do svých řad hledá zájemce například se zkušenostmi z parašutismu, sebeobrany, přežití a orientace v terénu.

 

Ze života stávající jednotky AZ pluku

Pro ilustraci několik příkladů z činnosti čety AZ 102. pzpr v Prostějově.

https://53pluk.army.cz/aktuality/ghost-hunters-2016-zahajen

https://53pluk.army.cz/aktuality/ghost-hunters-2016-jde-do-finise

http://www.102pzpr.cz/zalohy-1.html

https://53pluk.army.cz/aktuality/ministr-obrany-navstivil-pruzkumaky-v-prostejove

https://53pluk.army.cz/aktuality/zalozaci-z-pruzkumneho-praporu-cvicili-na-libave

 

Chcete se dozvědět více o aktivní záloze?

http://kariera.army.cz/cz/aktivni-zaloha

 

Nahoru